این دوره در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت و امروزه به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته‌شده ترین دور‌ه‌های عرصه آینده‌پژوهی در ایران محسوب می‌شود.

دوره MTF شامل ۱۲ واحد درس اصلی، ۱۲ واحد درس اختیاری، ۶ واحد پایان نامه و ۲ واحد سمینار است. دروس اصلی این دوره عبارتند از :

  • روشهای پیش بینی
  • مطالعات علم و فناوری
  • مدیریت داده کاوی
  • رویکرد سیستمی در آینده‌پژوهی

از میان دروس انتخابی می‌توان به آینده‌پژوهی، جامعه و سناریوهای جهانی، برنامه ریزی استراتژیک، آینده‌پژوهی و توسعه پایدار، سیاست گذاری علم و فناوری، ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری اشاره کرد.

تمامی دانشجویان این دوره در صورت رعایت چارچوب‌های قانونی می‌توانند پایان‌نامه (Thesis) را اخذ نمایند.