تلفن:

۷۵ ۲۲ ۵۴ ۶۴ (۰۲۱)

فکس:

۷۵ ۲۲ ۵۴ ۶۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک:

mst@aut.ac.ir

آدرس:

دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان حافظ، ابتدای خیابان رشت، شماره ۴۲۴، ساختمان فارابی، طبقه سوم

 

با دانشکده در ارتباط باشید