پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسي­ ارشد پرديس بين ­المللي كيش براي نيمسال دوم تحصيلي 98-97 (بهمن 97)

امضای تفاهم نامه پردیس مدیریت و مهندسی صنایع با بنیاد دانشگاه امیرکبیر

تفاهم نامه پردیس مدیریت و مهندسی صنایع با بنیاد دانشگاه امیرکبیر

پنل تخصصی نمونه های موفق کسب و کارهای پلتفرمی

مهمان ویژه کلاس کسب و کار پلتفرمی؛ جناب آقای محمدرضا فرحی (بنیان گذار بیمه بازار)