دفاعیه پایان نامه زهرا نعمتی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

 استاد راهنما اول : دکتر مجیدپور

  داور داخلی : دکتر روشنی

  داور خارجی : دکتر ملکی فر

 استاد مشاور : دکتر خالدی

چکیده پایان نامه:

پیش‌زمینه: پیشرفت سریع فناوری‌ها نیازمند رویکردی آینده‌نگرانه در مطالعه فناوری‌های مبتنی بر متاورس است. این تحقیق از روش دلفی، به عنوان یکی از تکنیک‌های مؤثر در مطالعات آینده‌پژوهی، برای جمع‌آوری و تحلیل نظرات کارشناسان استفاده می‌کند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل چشم‌اندازها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی فناوری‌های مبتنی بر متاورس است، تا نقشه راهی برای توسعه‌دهندگان، سیاست‌گذاران و ذینفعان فراهم شود که بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای درباره آینده این فناوری‌ها اتخاذ کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، پیش‌بینی و ارزیابی روندهای آینده و تأثیرات فناوری‌های مبتنی بر متاورس در بخش‌های مختلف است. اهداف خاص شامل شناسایی روندهای کلیدی فعلی و آینده، تحلیل دیدگاه‌های کارشناسان برجسته درباره فرصت‌ها و چالش‌ها، ارائه پیشنهادات سیاستی و استراتژیک، و توسعه یک چارچوب پیش‌بینی برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه است.

تاریخ برگزاری

17 تیر

1403

زمان برگزاری

14:00

محل برگزاری

دانشگاه امیرکبیر / دانشکده مدیریت،علم و فناوری / طبقه چهارم / اتاق شورا

دفاعیه‌ها و سمینارها