کلاس اصول و فنون مذاکرات بین المللی

پوستر کلاس اصول و فنون مذاکرات بین المللی

27 اردیبهشت

16:30

محل برگزاری: دانشکده مدیریت، علم و فناوری - کلاس 103