دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسنا روحی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان

داور داخلی: خانوم دکتر مهسا جهاندیده

داور خارجی: جناب آقای دکتر سعید رحیمیان

تاریخ برگزاری

20 شهریور

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها