بازدید اساتید و دانشجویان از دستاوردهای گروه صنعتی مپنا

23 آذر، چهارشنبه‌ پایانی هفته پژوهش بود که با جمعی از اعضای هیات‌علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از دوستانی که مدیران آینده کسب و کارها خواهند بود، سفری به شرکت مپنا داشتیم.
با دانشکده همراه بودیم و دل‌مان قرص بود به برنامه‌ریزی انجام شده؛ بازدیدمان از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) و خط تولید پست‌های برق شروع و با تجربه سواری خودروهای برقی تولیدی آن مجموعه ادامه پیدا کرد. سپس از خط‌های تولیدی پره‌های توربین شرکت پرتو و توربین‌های گازی شرکت توگا بازدید کردیم.
ما بازدید می‌کردیم و گروهی موازی از اعضای هیات‌علمی دانشکده، با مدیران شرکت مپنا با محوریت شرکت مکو، در حال برنامه‌ریزی برای کارهای مشترک آینده آزمایشگاه تحقیقاتی نوآوری دانشکده و آزمایشگاه نوآوری باز شرکت مکو بودند. تفاهم‌نامه‌ای امضا شد تا طرح‌های پژوهشی دانشکده در حوزه ارتقای بازی‌محور مدیران نوآوری و فناوری و مدل‌های کسب و کار خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا با تجربیات مشترک دو آزمایشگاه برنامه‌ریزی و اجرا شود.
به نظر می‌رسد حالا نوبت ما دانشجویان است که طرح‌های پژوهشی را شروع و با کمک به مدیران امروزی کسب و کارها، خودمان را برای مدیریت کسب و کارها، آماده کنیم.