بررسی تفکر آینده‌ نگر در کاله

۱۴۰۱-۰۲-۲۷

04:00 ب.ظ

محل برگزاری: دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر