تاریخ برگزاری

27 اردیبهشت

1401

زمان برگزاری

16:00

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایش‌ها و سخنرانی‌ها