دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین محمدی
استاد راهنما: خانوم دکتر مهسا جهان دیده

داور داخلی: جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان

داور خارجی: جناب آقای دکتر رضا قاسمی یقین

تاریخ برگزاری

30 بهمن

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها