دفاعیه پایان نامه خانم الهام خدری مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

استاد راهنما اول: جناب آقای دکتر عادل محمدپور

استاد راهنما دوم: جناب آقای دکتر طه حسین حجازی

داوران داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی شمسی

داوران خارجی: جناب آقای دکتر هادی زارع

چکیده پایان نامه: در این پژوهش سعی شده است الگوریتم بازپخش تجربه تاریک (DER)، به عنوان یک روش مقابله با فراموشی در یادگیری مستمر در شبکه‌های عصبی بهبود داده شود. اگر چه DER در بسیاری از معیارهای استاندارد یادگیری مستمر عملکرد خوبی دارد، اما به دلیل استفاده از نمونه‌گیری مخزنی و محدودیت‌های آن در سناریوهای خاص با تغییرات شدید داده‌ها و محیط‌های پویا ممکن است کارایی محدودی داشته باشد. همچنین اگر بافر بازپخش به اندازه کافی بزرگ یا متنوع نباشد، خطر فراموشی فاجعه‌بار وجود دارد. به منظور غلبه بر این محدودیت‌ها، یک رویکرد جدید مبتنی بر نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ارائه شده است. این رویکرد باعث حفظ تنوع و گستردگی نمونه‌ها در بافر بازپخش و کاهش فراموشی می‌شود. به منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، از مجموعه داده استانداردSplit MNIST  استفاده شد.

نتایج ارزیابی نشان می‌دهد روش پیشنهادی با هر اندازه بافری دقت بالاتری نسبت به الگوریتم DER دارد. با این حال، سرعت الگوریتم DER در بافرهای بازپخش بزرگتر بیشتر است، در حالی که روش پیشنهادی در اندازه‌های کوچک‌تر بافر، سرعت بیشتری دارد. به ‌طور کلی، روش پیشنهادی دارای خطای کمتر و دقت بالاتری نسبت به الگوریتم DER است. بهترین نتیجه با اندازه بافر بازپخش 100 نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهادی نسبت به DER، 10.1 درصد دقت بالاتر و 19.7 درصد سرعت بیشتری دارد.

تاریخ برگزاری

13تیر

1403

زمان برگزاری

16:00

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری طبقه چهارم- اتاق شورا

دفاعیه‌ها و سمینارها