دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محسن ساعت چی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود ماهوت چی

داور داخلی: جناب آقای دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی

داور خارجی: جناب آقای دکتر احمد نیک آبادی

تاریخ برگزاری

9 اسفند

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها