برگزاری جشن فارغ التحصیلی ورودی های 98 و 99

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی های ۹۸ و ۹۹ دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور برخی کارآفرینان و برخی فارغ التحصیلان موفق پیشین در روز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1401 برگزار شد.