دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین افکار
استاد راهنما یک: جناب آقای دکتر رضا حاجی ابراهیم

استاد راهنما دو: جناب آقای دکتر جعفر آقایانی چاوشی

داور داخلی: جناب آقای دکتر سید محمد مهدی اعتماد الاسلامی بختیاری

داور خارجی: جناب آقای دکتر مهدی گلشنی

تاریخ برگزاری

8 اسفند

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها