کارگاه آشنایی با مدل کسب و کار پلتفرمی

96/9/21


در این کارگاه که از ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه ی روز ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶ با معرفی آقای دکتر صدیقی آغاز شد؛ ابتدا مباحث کلی و تعاریف اولیه از مفهوم پلتفرم و کسب و کارهای پلتفرمی و واژه های متداول و مرتبط با این حوزه با بررسی مثال هایی همچون airbnb و مجموعه هتل های Hilton و مقایسه ی چند کسب و کار پلتفرمی ارائه شد. سپس آمارهایی از زوایای مختلف در مورد کسب و کارهای پلتفرمی و روند رو به رشد این نوع کسب و کارها ارائه شد که نشان میداد این کسب و کارها در حال حاضر جزو کسب و کارهای بسیار موفق و سودآور هستند و پیش بینی می شود در آینده درصد بالایی از کسب و کارها با این روش کار کنند؛ هرچند که مفهوم پلتفرم و کسب و کار پلتفرمی در جهان مفهوم تازه ای است و هنوز کتاب ها و مقالات زیادی در این حوزه منتشر نشده است. در بخش اول این ورکشاپ که تا ساعت ۱۶:۱۵
دقیقه ادامه داشت، به بررسی مسائل پایه ای و کلی تر پرداخته شد و پس از آن تا ساعت ۱۶:۳۰ پرسش و پاسخ از استاد توسط بعضی از شرکت کنندگان ورکشاپ انجام میشد. بخش دوم کارگاه مباحث بیشتر تخصصی و با بررسی ریزتر مثال هایی از استارتاپ ها و پلتفرم های داخلی دنبال شد و در نهایت ۸ استراتژی موثر برای ورود یک کسب و کار پلتفرمی به بازار مطرح شد و کارگاه در ساعت ۱۸:۱۰دقیقه به پایان رسید. باتوجه به اینکه این کارگاه به یک موضوع روز و نو می پرداخت انتظار میرفت که بیشتر بر مباحث پایه ای پرداخته شود  و برای علاقمندان به این حوزه یک شروع مناسب در جهت قدم نهادن در مسیر راه اندازی یک کسب و کار پلتفرمی محسوب می شود.