مهمان ویژه درس کسب و کار پلتفرمی؛ جناب آقای مهدی مسکین (هم بنیان گذار مامان پز)

96/12/7


در تاریخ هفتم اسفند ماه سال ۹۶ ، هم بنیان گذار شرکت مامان پز در دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت معرفی کسب و کارهای پلتفرمی و تجارب o,n در این زمینه حضور یافت .
استارت آپ مامان پز با ۱ نفر شروع به کار کرد و از طریق متد Raise as you go کسب و کار خود را گسترش داد . با توجه به پیشرفت کار به تدریج مشکلاتی در سر راه این استارت آپ قرار گرفت که برای ادامه روند رشد می بایست منابع انسانی و مالی بیشتری جذب می شد .side 1 این استارت آپ آشپزهایی هستند که به اصطلاح “مامان” نامیده می شوند و side 2 مشتریان هستند .
در ادامه صحبت به این نکته اشاره شد که ۹۰ درصد کسب و کار های نوپا شکست می خورند و و از ۱۰ درصد باقی مانده تنها ۱۰ درصد به یک استارت آپ بزرگ تبدیل می شوند .
ایشان همچنین به انواع ریسک هایی که یک استارت آپ را تهدید می کند اشاره کردند که عبارتند از ریسک محصول ، ریسک رشد و ریسک تیمی .
ریسک محصول کیفیت محصولی است که به مردم ارائه می دهیم و قابلیت اطمینانی که برای آن ها ایجاد می نماییم .
ریسک رشد ،عدم ادامه روند رشد با وجود پتانسیل های بازار است که در این حالت میتوان از استراتژی ایجاد پلتفرم های جدید در کنار پلتفرم قوی استفاده کرد .
برای کاهش ریسک های تیمی در استارت آپ ها باید تیمی انتخاب شود که مکمل یکدیگر باشند و تخصص آن ها نباید مشابه باشد .برای ارزش گذاری یک تیم می توان از ابزاری مانند score card استفاده کرد .