عصب پژوهی رفتار مصرف کننده

97/9/20


شاید برای هرکدام از ما این سوال به وجود آمده باشد که آیا واقعا تمام تصمیمات ما بر اساس یک منطق از پیش تعیین شده می باشد یا خیر؟ آیا همه انسان ها در شرایط و‌ لحظات متفاوت، تصمیم یکسانی می گیرند؟ علم روانشناسی چگونه به این مسئله پاسخ می دهد؟ و در نهایت چگونه می توان از این علم در پیش بینی رفتار خرید مصرف کنندگان استفاده کرد؟
دانشکده مدیریت، علم و‌ فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر عصر روز سه شنبه،۲۰ آذرماه ۱۳۹۷،میزبان خانم ها دکتر نگار سماک نژاد، استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهیدبهشتی و دکتر سپیده نصیری، پژوهشگر و‌ مشاور مطالعات بازار بودند تا در جمع دانشجویان این ‌دانشکده توضیحاتی را راجع به این سوالات ارائه دهند.
در ابتدای بحث، سرکار خانم دکتر سماک نژاد به معرفی کلی علم نورو مارکتینگ پرداختند و اینکه چرا از نورو مارکتینگ استفاده می کنیم؟ ایشان در یک تقسیم بندی کلی مغز، آن را به سه قسمت: new brain که قسمت اعظم مغز را تشکیل می دهد، middle brain یا قسمت میانی مغز و reptilian brain یا مغز خزنده که بخش کوچکی از مغز ما را تشکیل می دهد که اتفاقا این قسمت از مغز، مسئول تصمیمات ناخودآگاه ما است و تقریبا تمامی مطالعات حوزه نورومارکتینگ بر روی این ناحیه از مغز انجام می گیرد. ایشان با اشاره به این نکته که تقریبا ۹۰ درصد از تصمیمات انسان ها در ذهن ناخودآگاه رخ می دهد، اهمیت این حوزه از علم روانشناسی و به طور مشابه، علم نورومارکتینگ را عنوان کردند. دکتر سماک نژاد در ادامه بحث‌های خود به معرفی ابزارهای سنجش رفتار مصرف کننده از جمله FMRI,Facial Coding, Voice Analysis,Eye Tracking و‌کارکرد هرکدام ازاین ابزارها اشاره نمودند و خاطر نشان کردند که ترکیب این ابزارها در رصد کردن رفتار مصرف کنندگان، نقش حائز اهمیتی را در پیشرفت شگرف نورومارکتینگ از سال ۲۰۰۵ میلادی داشته است.
در ادامه سرکار خانم دکتر نصیری جلسه را با اشاره به این نکته که نورومارکتینگ تاکید زیادی بر روی حواس پنج گانه انسان دارد و اینکه چگونه می توان از این حواس بر رفتار مشتری اثر گذاشت، ادامه دادند. ایشان همچنین کاربرد این علم را در حوزه های مختلفی از جمله: بازارهای سرمایه گذاری، سیستم قضایی، صنعت سینما و … اشاره نموند و خاطر نشان کردند که همچون سایر علوم، هدف نورو ساینس نیز کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم است و روزانه تلاش های زیادی در این حوزه در حال انجام است.
در پایان سخنرانی، سرکار خانم دکتر سماک ‌نژاد به پژوهش های در حال انجام در حوزه نورومارکتینگ دانشگاه شهید بهشتی به عنوان حسن ختام بحث اشاره کردند.‌

گزارش: فرید یوسفی