دکتر محمدبشیر صدیقی

دکتر صدیقی دانش آموخته مهندسی صنایع در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دارای مدرک MBA از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت نوآوری و دانش از دانشگاه صنعتی دلفت هلند است. ایشان سابقه فعالیت در حوزه کسب و کارهای پلتفرمی و بازار سرمایه خطر پذیر را دارد. حوزه های تخصصی مدل های کسب و کار پلتفرمی، نوآوری، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال، مالی کارآفرینی و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر از جمله زمینه های پژوهشی ایشان است.

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

021-64545839

m.sedighi@aut.ac.ir