دکتر عسل آغاز

دکتر آغاز دانش آموخته مدیریت در دانشگاه تهران در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترای رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشند. با بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس و مشاوره صنعتی، حوزه های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از زمینه های اصلی پژوهش ایشان می باشند.

021-64545833

a.aghaz@aut.ac.ir