دوره کاربردی میان مدت مدیریت اجرائی با همکاری اتاق بازرگانی تهران

95/11/28


در راستای ارائه خدمات آموزشی به فعالان اقتصادی،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک دوره كاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA) با گرایش عمومی برای مدیران و کارشناسان ارشد در بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مراجعه نمائید.