آذر ماه 1397

97-9-5 جناب آقای غلامعلی سلیمانی (موسس و مدیرعامل شرکت سولیکو- برند کاله)
97-9-12 جناب آقای مهندس پویا رجامند (رییس هیات مدیره و مدیر فنی شرکت اطلس پرتو آسیا)
97-9-19 جناب آقای مهندس علی نقیب (رییس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی)
97-9-26 جناب آقای ابراهیم جمیلی ( رییس خانه اقتصاد ایران و موسس و رییس هیات مدیره گروه صنعتی معدنی زرین خاورمیانه)

آبان ماه 1397

97-8-7 جناب آقای محمدرضا بهرامن (کارآفرین محترم، رییس خانه معدن ایران و مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
97-8-14 جناب آقای احمد پورفلاح (مدیرعامل شرکت سکو ایران و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – ایتالیا)
97-8-21 جناب آقای شاهرخ ظهیری (موسس گروه تولیدی مهرام)
97-8-28 جناب آقای یونس ژائله (مالک و مدیرعامل شرکت شیرین عسل)

مهرماه 1397

97-7-2 جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق (وزیر محترم سابق بازرگانی)
97-7-9 جناب آقای سید مرتضی جوادی مقدم(رییس محترم هیات مدیره، مدیر فنی و مدیر بازاریابی هلدینگ برترین ها)
97-7-16 جناب آقای مهندس محمدمهدی راسخ (کارآفرین محترم و دبیرکل سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
97-7-23 جناب آقای دکتر نیما محسنی(بنیان گذار محترم و مدیرعامل شرکت همگردی)
97-7-30 جناب آقای مهندس منوچهر صدری خانلو (عضو محترم هیات مدیره گروه شرکت های برتر)