سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دکتر محمدبشیر صدیقی

دکتر محمد بشیر صدیقی

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

گروه MBA:

 • دکتر پویا جبل عاملی
 • دکتر سارا ملکان
 • دکتر سیامک حاجی زاده فرکوش
 • دکتر محمدمهدی لطفی هروی
 • دکتر علی عبدالعلی زاده
 • دکتر سهیلا بورقانی فراهانی
 • دکتر رسول سرائیان
 • دکتر رمضانعلی مروی
 • دکتر مرتضی زمانیان
 • دکتر ابوالحسن فقیهی

گروه MBA:

 • دکتر سهیلا بورقانی فراهانی
 • دکتر سیامک حاجی زاده فرکوش
 • دکتر علی عبدالعلی زاده
 • دکتر رسول سرائیان
 • دکتر ابوالحسن فقیهی
 • دکتر پرویز عقیلی کرمانی
 • دکتر نازنین تورانی
 • دکتر اطیابی

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

گروه MBA:

 • دکتر پویا جبل عاملی
 • دکتر  سیامک حاجی زاده فرکوش
 • دکتر رسول سرائیان
 • دکتر سهیلا بورقانی فراهانی
 • دکتر سید صفدر حسینی کوزوکی
 • دکتر محمدمهدی لطفی هروی
 • دکتر محمد رضا نظری
 • دکتر سارا ملکان

گروه آینده پژوهی:

 • دکتر محسن اکبرپور شیرازی
 • دکتر نادر منتظرین

گروه فلسفه علم:

 • دکتر محمدصادق زاهدی