تاریخ نام کارگاه مدرس
۹۷/۲/۲۵ کارگاه آشنایی با مقدمات بازار بورس اوراق بهادار آقای حامد پوسانه
۹۶/۹/۲۱ کارگاه آشنایی با مدل کسب و کار پلتفرمی آقای دکتر محمدبشیر صدیقی
۹۶/۸/۳۰ کارگاه استارتاپ برندینگ آقای دکتر علیرضا شیخ- آقای رضا مهدوی