تلفن:

۵۸ ۵۸ ۵۴ ۶۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک:

mst@aut.ac.ir

آدرس:

دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان انقلاب غرب، قبل از تقاطع انقلاب-ولیعصر، کوچه سعید، بن بست نائینی، ساختمان زکریای رازی، طبقه سوم

کدپستی:1591634311

با دانشکده در ارتباط باشید