•  

  شرکت مخابرات ایران

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

   

 •  

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 • شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

   

 •  

  شرکت گروه مپنا

 • شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

   

 •  

  مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

 • مرکز مالکیت فکری ( وابسته به قوه قضائیه)

   

 •  

  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • دانشگاه صنعتی دلفت هلند

   

 •  

  مدرسه مدیریت ماستریخت هلند