دکتر علیرضا شیخ

advanced divider

دکتر شیخ دانش آموخته مهندسی صنایع در مقطع لیسانس از دانشگاه خواجه نصیرطوسی، فوق لیسانس از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه لستر انگلستان می باشد. ۱۰ سال سابقه فعالیت آکادمیک و صنعتی داشته و حوزه های تخصصی بازاریابی، مدیریت برند، و رویکردهای انتقادی به مدیریت از جمله زمینه های پژوهشی ایشان می باشد.