اخبار

advanced divider

تفاهم نامه خانه معدن ایران با دانشکده مدیریت، علم و فناوری

خانه معدن ایران با هدف: *طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مهارت افزائی مدیران، دوره‌های حرفه‌ای شامل مواردی مانند مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت بازاریابی، اقتصاد دیجیتال و مدیریت توسعه محصول، MBA و DBA و سایر حوزه های مدیریتی که توسط خانه معدن ایران و

ادامه مطلب »