دکتر سیدمحمدرضا شهابی

دکتر شهابی دانش آموخته مدیریت شهری از دانشگاه تهران می باشند. با بیش از دو دهه تجربه کاری در فضای مدیریت، به ویژه مدیریت دولتی در ایران، حوزه های فضای کسب و کار، مدیریت دولتی و حقوق تجارت از زمینه های تخصصی فعالیت و تدریس ایشان می باشد.

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.

021-64545836

smr.shahabi@aut.ac.ir