دانشجویان دکتری

حسین بهرامی‌پور

رزومه

رزومه حسین بهرامی‌پور

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر- رتبه اول (1398-1400)
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شیراز (1394-1398)
  • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد) یاسوج – رتبه اول (1390-1394)
رزومه

رزومه علی ولی زاده

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
رزومه

رزومه سید مرتضی حسنی

  • کارشناسی ارشد 
  • کارشناسی