اعضای انجمن علمی دانشجویی

دوره هفدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره هفدهم

 نام و نام خانوادگیسمت
1حمیدرضا میرزاییاصلی
2سوگند شیخاناصلی
3حسین عزیزیاصلی
4کیانوش ادیبی نیااصلی
5محمدحسین ابدالیاصلی
6محمد مسعودیعضو علی البدل
7علی ضیایی فردعضو علی البدل
دوره شانزدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره شانزدهم

 نام و نام خانوادگیسمت
1اشکان فراهانیاصلی
2علیرضا امینی نایینیاصلی
3گلستان سلطانیاصلی
4حمیدرضا نیازیاصلی
5سعید فضلعلیاصلی
6مهدیار زمانی فرعضو علی البدل
7ایمان چراغیعضو علی البدل
دوره پانزدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره پانزدهم

 نام و نام خانوادگیسمت
1آرمان علیپوراصلی
2علیرضا سلیمانیاناصلی
3محمدعلی عبدالعلی زادهاصلی
4حمید استادیاصلی
5علی کمالیاصلی
6محمدامین سلیمانی فردعضو علی البدل
7ایمان چراغیعضو علی البدل
دوره چهاردهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره چهاردهم

 نام و نام خانوادگیسمت
1سپهر اطمینان راداصلی
2دانیال قنبریاصلی
3سحر فرمانیاصلی
4مهدی میرزاییاصلی
5فائزه آقاجانیاصلی
6امیرحسین درویشعضو علی البدل
7سالار فضلی فردعضو علی البدل
دوره سیزدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره سیزدهم

نام و نام خانوادگی سمت
1 حامد پوسانه دبیر انجمن
2 امیر ملکی پرگو مسئول امور مالی
3 عرفان مهدی زاده هنجنی مسئول ارتباط با صنعت
4 همایون مهرپرور مسئول روابط عمومی
5 سمانه مرفاوی مسئول نشریه
6 مرتضی معافی فرسنگی عضو علی البدل
7 ابوالفضل عالمی خندان عضو علی البدل
دوره دوازدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره دوازدهم

نام و نام خانوادگی سمت
1 مهدی عبدالهی دبیر انجمن
2 سید صادق پارچینی ارتباط با صنعت
3 زهرا اکبری مسئول ایده پردازی و انفورماتیک
4 مهدی مرادی مسئول اموزش
5 مهیار مکرم دوست مسئول امور مالی
6 مهسا سلطانی نژاد سردبیر نشریه
7 علی اکبر صیادی عضو علی البدل
دوره یازدهم انجمن های علمی دانشجویی

اعضای دوره یازدهم

نام و نام خانوادگی سمت
1 الناز مجلسی عباسپور دبیر انجمن
2 سعید بقایی مسئول نوآوری و ایده پردازی
3 کامران حاتمی مسئول انفورماتیک
4 یاسر نظریانی مسئول امور مالی
5 نازنین طالعی مسئول روابط عمومی
6 مرضیه معتضدیان قمی عضو علی البدل