دکتری مدیریت انرژی

دانشکده سیاست و مدیریت فناوری (TPM) دانشگاه فناوری دلفت (TU Delft) با همکاری دانشکده مدیریت، علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برای شروع دوره مشترک دکتری تحت نظارت هر دو دانشگاه اقدام می کنند.

در این برنامه مشترک که طی توافقی برای ایجاد دوره مشترک در دوره دکتری مدیریت انرژی برای دانشجویان مجرب و با استعداد ایرانی امضا گردیده است، داوطلبان دکترا در هر دو دانشگاه با دو استاد راهنما ثبت نام خواهند کرد که پس از ارائه دادن یک پایان نامه دانشگاهی و موفقیت در دفاع، منتج به مدرک دکترا از دانشگاه فنی دلفت خواهد شد.

روند پذیرش و آزمون ورودی در طول مرداد و شهریور ۱۳۹۵ به انجام میرسد و طبق برنامه زمانبندی، دوره اول در پاییز ۱۳۹۵ آغاز می گردد. مراتب بعدی متعاقباً از طریق وب سایت دانشکده و دانشگاه به اطلاع می رسد.