دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساجد یوسفی مشهور
استاد راهنما یک: جناب آقای دکتر بابک صادقیان

استاد راهنما دو: جناب آقای دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی

استاد مشاور: خانوم دکتر مطهره دهقان چاچکامی

داور داخلی: جناب آقای دکتر سعید شریفیان خرطومی

داور خارجی: جناب آقای دکتر علیرضا باقری

تاریخ برگزاری

9 اسفند

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها