دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین شاداب فر
استاد راهنما یک: جناب آقای دکتر بابک صادقیان

استاد راهنما دو: خانوم دکتر مطهره دهقان چاچکامی

داور داخلی: جناب آقای دکتر علیرضا باقری

داور خارجی: جناب آقای دکتر علیرضا باقری

تاریخ برگزاری

29 بهمن

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها