دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد افروز شاهین
استاد راهنما: خانوم دکتر عسل آغاز

داور داخلی: جناب آقای دکتر علیرضا شیخ

داور خارجی: جناب آقای دکتر محسن اکبرپورشیرازی

تاریخ برگزاری

7 اسفند

1402

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفاعیه‌ها و سمینارها