دکتر مهدی مجیدپور

advanced divider

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: ۶۴۵۴۵۸۵۸

رییس دانشکده مدیریت، علم و فناوری

تحصیلات

دکتری (۱۳۹۰): سیاستگذاری نوآوری و فناوری، دپارتمان SPRU- بیزینس اسکول دانشگاه ساسکس انگلستان (رتبه اول دپارتمان ­های اروپا در مطالعات نوآوری و رتبه دوم جهانی بر اساس رتبه بندی Fagerberg)

Supervisors: (Prof. Jim Watson, Prof. Michael Hobday)

Examiners: (Prof. Slavo Radosevic, Prof. Gordon Mac Kerron)

 

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری (۱۳۸۵): (مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دپارتمان SPRU- بیزینس اسکول دانشگاه ساسکس انگلستان).

Passed courses:
Technology & Innovation Management (Prof. Joe Tidd)
Economics of Innovation (Prof. Ed Steinmueller)
Technology & Innovation System (Prof. Nick Von Tunzelmann)
Public Policy (Prof. Erik Millestone)
Organization of Innovation (Prof. Joe Tidd)
Energy Policy and Sustainability (Prof. Gordon Mac Kerron)
Future Study (Dr. Michael Keenan, Prof. Ben Martin)
Philosophy & Ethics in Policy Making (Prof. Ali Paya)
Technology & Knowledge Transfer (Prof. Ebrahimi)

 

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – (۱۳۸۰)

کارشناسی: مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – (۱۳۷۸)

تجارب کاری

برگزاری بیش از ۷۰ کارگاه در زمینه های مدیریت نوآوری و تحقیق­ و ­توسعه، اصول و فنون مذاکرات بین ­المللی، مدیریت امور تشکل­ها، قراردادهای انتقال فناوری و سیاستگذاری فناوری و صنعت.

مشاور رئیس مرکز پژوهش‌­های مجلس شورای اسلامی.

موسس شرکت دانش­بنیان نگاتا (نگاشت انرژی­ و ­فناوری امیرکبیر- زمینه تخصصی: تجاری­سازی، راهبرد و نقشه راه و ارزش­گذاری فناوری).

مدیر تیم تدوین نرم افزار نگاشت (اولین و تنها نرم افزار ایرانی تدوین راهبرد فناوری- www.negasht.app)

مدیر گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (۱۳۹۹ – ۱۳۹۷)

رئیس دفتر بازاریابی ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۸-۱۴۰۰)

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

طراح و بنیانگذار اولین دوره MBA ویژه تشکل­های اقتصادی اتاق بازرگای تهران (۱۳۹۷)

رئیس گروه نظارت و ارزیابی، مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۶)

مدیر گروه مدیریت فناوری در طرح کلان هواپیمای مسافری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۱-۱۳۹۵)

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی علمی و فناوری – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

مدیر پروژه تدوین نقشه راه بیوفیول در کشور – موسسه مطالعات بین المللی انرژی (۱۳۹۱ – ۱۳۹۲)

مقالات و انتشارات

Mehdi Majidpour (2022) ” Policy lessons from the execution of fuel dual-pricing: Insights for fuel-subsidizing economies”, Energy, Volume 247, 15 May 2022, 123480 (Q1).

 

Mehdi Majidpour, Ali Saber, Shaban Elahi, Ali Shayan, Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani, (2021) “Technological catch-up in the biopharmaceutical sector: Evidence from Iran”, Technology in Society, Vol. 67, Num. 1, Page 1-11. (Q1). 

 

Mohammadreza Minaee, Shaban Elahi, Mehdi Majidpour, Manoochehr Manteghi, (2021), “Lessons learned from an unsuccessful “catching-up” in the automobile industry of Iran”, Technology in Society, Vol. 66, Num. 1, Page 101595-101595, (Q1).

 

Majidpour, M. (2017), “International technology transfer and the dynamics of complementarity” , Technological Forecasting & Social Change, Vol.122., pp.196-206.  (Q1) 

 

Majidpour, M. (2016) , “Technological catch-up in complex product systems” , Journal of Engineering & Technology Management , Vol.41(3) , PP.92 _ 105 , 20. (Q2) 

 

Majidpour, M. (2012), “Heavy Duty Gas Turbines in Iran, India and China: Do National Energy Policies Drive the Industries?”, Energy Policy, Vol. 41, Feb. 2012, pp. 723–732 (Q1) 

 

Alizadeh, R., Majidpour, M. and Maknoon, R., and  Salimi, J. (2016), “Iranian Energy and Climate Policies Adaptation to the Kyoto Protocol” , International Journal of Environmental Research , Vol.9(3), PP.853 _ 864. (Q3)

 

Hassanzade, A., Namdarian, L., Majidpour, M. and Elahi, S. (2015) Developing a model to evaluate the impacts of science, technology and innovation foresight on policy-making. Technology Analysis and Strategic Management. ISSN 0953-7325. (Q3).

 

Alizadeh, R., Majidpour, M. and Maknoon, R., and  Kaleibari, S.S. (2016),”Clean development mechanism in Iran: does it need a revival?”, International Journal of Global Warming , Vol.10(1), PP.196 _ 215. (Q4).

 

Hassanzadeh, A., Namdarian, L, Elahi, S. and Majidpour, M. (2014) Impact of technology foresight on the policy-making process in Iran. Science Technology and Society, 19 (3). pp. 275-304. ISSN 0971-7218. (Q4).

 

Sepehr Ghazinoory, Ammar Ali, Alireza Hassanzadeh, Mehdi Majidpour, “Examining systematic technological learning of Syrian textile industry,” Journal Of Science And Technology Policy Management, Vol. 10, No. 1, PP. 116 – 142, 01 March 2019. (ISI).

 

Mehralian, G., Amadi, R., Majidpour, M. and Peiravian, F. (2019) Identification of Critical Factors Contributing to International Technological Collaborations: The Case of Pharmaceutical Industry, International Journal of Innovation and Technology Management Vol. 16, No. 3.  (ISI).

 

Majidpour, M. (2013), “The Unintended Consequences of US-led Sanctions on Iranian Industries” Iranian Studies, Volume: 46, Issue: 01, pages 1 – 15. (ISI).

 

Majidpour, M. (2012), “Externalities in North-South Technology Transfer: The Case of CNG Engines in Iran.” World Review of Science, Technology and Sustainable Development., Vol. 9, No. 1, pp.1-14.

 

Majidpour, M.(2012), “Governmental Policies and the CoPS Development: The Case of Gas Turbine Industry in Iran”, High-level knowledge forum, Oct. 15-16, 2012, Seoul, South Korea.

 

Majidpour, M. (2012), “A Detailed analysis of the Oligopolistic Market for Land-based Gas Turbine Industry”, Asia Pacific Innovation Conference (APIC 2012), October 13-14 2012, Seoul National University

A.Shamsavari and M.Majidpour, (2008), “Innovation in Technology Transfer: Host-Oriented Strategic R&D Alliance”, Economic discussion paper, Kingston University, London.

 

M.Majidpour, (2007), “How might the level of innovation system differ within cross-borders?‘Evidence from Catching-up Process’ ”, The 5th International Symposium on Management of Technology, (ISMOT’07), June. 1-3, 2007 Zhejiang University,   Hangzhou City,   P.R. China

 

M.Majidpour, (2007), “Tools Application for Innovation Management within Iranian National Engine Project”, ISPIM 2007, “Innovation for Growth: The Challenges for East & West”, June. 17-20, 2007, Warsaw, Poland.

 

M.Zali, M.Majidpour, A.Sahraeian and M.Mirsalim, (2005), ” Design of the New Iran National Engine-A balance between challenging demands of performance, cost and environmental friendliness, 4th International Conference on Internal Combustion Engine, 16th and 17th NOV, 2005.

 

M.Majidpour, M.Shakeri and M.Akhlaghi (2002), “Quasi-Dynamic Stress Analysis of Connecting Rod and Cyclic Load Histories Generation.” Engineering Conference Design 9th-۱۱th July 2002. King’s College London. 

 

:Referee work for

Research Policy (the top rank journal in policy studies) (Q1)

Technological Forecasting and Social Change (Q1)

Journal of Engineering and Technology Management (Q2)

Energy Policy (Q1)

Technology Analysis & Strategic Management (Q3)

کتاب تالیفی

مهدی مجیدپور، “سیاستگذاری و مدیریت فناوری سوخت­های زیستی در کشور”، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۷.

 

علی وحدت، مهدی مجیدپور، روح اله ذوالفقاری، فاطمه هشدار “مطالعه و تحليلي بر نقش، ساختار و ويژگي هاي نهادهاي تامين مالي نوآوري در دنيا (به همراه مطالعه تطبيقي نهادهاي مشابه صندوق نوآوري و شکوفايي)”. انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر. ۱۴۰۰

مقالات فارسی (مجلات علمی – پژوهشی)

۱۳۹۸، مهدی مجیدپور و فاطمه مجیری. سير تحول مفاهيم و سياست ‌هاي انتقال فناوري بين ‌المللي، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۱، شماره ۲، صفحه ۴۲۵-۴۳۷.

 

۱۳۹۶، مهدی مجیدپور، آرمان خالدی، شهره نصری، علی صابر و محمدرضا مینایی. تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بين‌ المللي فنّاوري؛ بررسي قطعه سازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7، مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد 6، شماره 3، صفحه 80 – 56.

 

۱۳۹۹، آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فر، “عوامل ضروري براي موفقيت همکاري فناورانه نامتقارن بين شرکتهاي بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوري ايران”. مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۹، شماره ۱، صفحه ۱۳۷ – ۱۶۶.

 

۱۳۹۴، مهدی مجیدپور، لیلا نامداریان،  “شناسايي موانع اجراي اسناد سياست علم و فناوري کشور”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۴، شماره ۴، صفحه ۳۱-۶۰.

 

۱۳۹۹، سوما رحمانی، محسن علیزاده، مهدی مجیدپور، محمد ولی­پور، “نگاهي به مطالعات فرارسي فناورانه از منظر گذارهاي پايدار: رويکرد فراترکيب”، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۲، شماره ۱، صفحه ۷۳-۹۰.

 

۱۳۹۸، سوما رحمانی، محسن علیزاده، محمد ولی­پور، مهدی مجیدپور. “تحليل شکاف فناوري صنعت فولاد ايران با کشورهاي منتخب از منظر بهره وري”. مجله علمی – پژوهشی مدیریت اجرایی، مجلد ۱۱، شماره ۲۲، صفحه ۱۱۴-۸۷.

 

۱۳۹۷، مهرداد لیلابی، مهدی مجیدپور و شعبان الهی، تبيين نقش سيستم يکپارچه پولي – بانکي بر شفافيت مبادلات صندوق هاي قرض الحسنه، مجله علمی پژوهشی چشم­انداز مدیریت مالی، مجلد ۸، شماره ۲۳، صفحه ۱۵۳-۱۷۶.

 

۱۳۹۸، فاطمه مجیری، علیرضا شیخ، برنا پاینده مهر و مهدی مجیدپور. الگوي توسعه درونزاي صنعت زيست داروي کشور: مطالعه موردي سيناژن، مجله علمی – پژوهشی بهبود مدیریت، مجلد ۱۳، شماره ۱، صفحه ۹۱-۱۲۰.

 

۱۳۹۷، علی صابر، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، علی شایان و محمدصاحبکار خراسانی، تحليل تلاش هاي فرارسي فناورانه بنگاه هاي زيست داروي ايران، مجله علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری، مجلد ۱۰، شماره ۴، صفحه ۴۹-۶۱.

 

۱۳۹۷، شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد. نيروهاي تسهيل کننده و بازدارنده همکاري‌هاي فناورانه بين شرکت‌هاي بزرگ و کوچک فناوري محور، مجله علمی – پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، مجلد ۷، شماره ۱۳، صفحه ۷۹ – ۱۰۴.

 

۱۳۹۷، شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد. “چارچوب تحليلي زيست بوم همکاري هاي فناورانه بين شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي کوچک فناوري محور”، مجله علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۷، شماره ۱، صفحه ۳۲ – ۱.

 

۱۳۹۵، عمار علی، سیدسپهر قاضی نوری، علیرضا حسن زاده، مهدی مجیدپور، “تأثير بازيگران انتقال فناوري بر يادگيري فناورانه؛ مطالعه موردي صنعت نساجي سوريه”، مجله علمی – پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، مجلد ۴، شماره ۱، صفحه ۹۹-۱۳۲.

 

۱۳۹۴، شعبان الهی، جلیل غریبی، مهدی مجیدپور، علی­اصغر انواری رستمی، “مسير اشاعه فناوري هاي انرژي هاي تجديدپذير: رويکرد نظريه سازي بنيادي”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۴، شماره ۲، صفحه ۳۳-۵۶.

 

۱۳۹۳، لیلا نامداریان، علیرضا حسن زاده، مهدی مجیدپور،  “ارزيابي تأثير آيند ه نگاري برسياست گذاري علم، فناوري و نوآوري”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۳، شماره ۲، صفحه ۷۳-۱۰۲.

 

۱۳۹۲، لیلا نامداریان، علیرضا حسن زاده، شعبان الهی، مهدی مجیدپور،  “چارچوبي براي همراستايي آينده نگاري انطباقي با سياست گذاري مبتني بر شواهد علم، فناوري و نوآوري”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، مجلد ۲، شماره ۱، صفحه ۲۱-۵۰.

 

۱۳۹۴، رضا علیزاده، رضا مکنون، مهدی مجیدپور، جلیل سلیمی،  “سياستگذاري انرژي در ايران و تعهدات بين‌المللي در زمينه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي”، مجله علمی-پژوهشی فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، مجلد ۱۷، شماره ۱، صفحه ۱۸۳-۱۹۸.

جوایز و افتخارات

استاد اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بین ۴۱۱ استاد دانشگاه در ارزیابی­های دانشجویی، (۱۳۹۹)

 

رتبه دوم اساتید در جایزه ارتباط با صنعت، (۱۳۹۶)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 

انتخاب شده توسط موسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) به عنوان یکی از 25 دانشمند منتخب دنیا برای شرکت در تور علمی آلمان (۱۳۹۴)

 

پژوهشگر برتر سال، موسسه مطالعات بین المللی انرژی (۱۳۹۲)

 

جایزه سخنران کلیدی در “نشست عالی رتبه سیاست­ های توسعه صنعتی”، بانک جهانی، سئول، کره جنوبی، (۱۳۹۱)

 

جایزه بهترین پایان ­نامه کارشناسی ارشد، منتخب شرکت ایران ­خودرو  (۱۳۸۰).

فعالیت ­های بین المللی

 • استاد همکار دانشگاه ساسکس انگلستان (۱۳۹۲ –۱۳۹۹)
 • عضو شبکه تورهای علمی آلمان DAAD (۱۳۹۴)
 • همکار پروژه ­های ارزیابی و تدوین سیاست ­های صنعتی بانک جهانی (۱۳۹۲-۹۳)
 • برنده جایزه پژوهشی موسسه توسعه کره جنوبی (Korean Development Institute) (1392-93)
 • همکار پروژه­های بین­ المللی در زمینه انرژی و محیط زیست دانشگاه ساسکس انگلستان (۱۳۸۹-۱۳۹۲)
 • مسئول انتقال بین المللی فناوری در پروژه EF7، همکاری شرکت ­های طراح موتور و قطعه ­سازی اروپایی با ایرانی بین سالهای 1382-1385

تجارب آموزشی

دروس مقطع دکتری:

 • انتقال دانش و فناوری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشگاه تربیت مدرس)
 • سیاستگذاری علم و فناوری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • روش تحقیق پیشرفته (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد:

 • مدیریت نوآوری و فناوری
 • انتقال فناوری
 • اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای تجاری
 • روش‌­های تحقیق در کسب­ و ­کار (دانشگاه امیرکبیر – دوره MBA)