دکتر محمدبشیر صدیقی

advanced divider

دکتر صدیقی دانش آموخته مهندسی صنایع در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دارای مدرک MBA از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت نوآوری و دانش از دانشگاه صنعتی دلفت هلند است. ایشان سابقه فعالیت در حوزه کسب و کارهای پلتفرمی و بازار سرمایه خطر پذیر را دارد. حوزه های تخصصی مدل های کسب و کار پلتفرمی، نوآوری، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال، مالی کارآفرینی و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر از جمله زمینه های پژوهشی ایشان است.

تحصیلات

 • دکتری – مدیریت نوآوری و دانش – Delft Univesrity of Technology (Netherlands)
 • کارشناسی ارشد – MBA – دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی – مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

تجارب کاری

 • مدیر مرکز نوآوری پردیس صنایع و مدیریت دانشگاه امیرکبیر – ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
 • مسئول آموزش‌های آزاد پردیس صنایع و مدیریت دانشگاه امیرکبیر – ۱۳۹۹
 • منتور و مدرس (جذب سرمایه و تهیه پیش‌بینی مالی در استارت‌آپ‌ها) – مجموعه شتابدهی سامسونگ امیرکبیر – ۱۳۹۹ تا کنون
 • عضو کمیته سرمایه گذاری – صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین ۱۳۹۹ تا کنون
 • مشاور طراحی مرکز نوآوری مجموعه تکنوتجارت (زیرمجموعه بانک تجارت) – ۱۳۹۹
 • عضو کمیته سرمایه‌گذاری مجموعه ثروت ستارگان – ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
 • مشاور سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق پژوهش و فناوری توسعه کارآفرینی ستارگان – ۱۳۹۹
 • مشاور طراحی مرکز نوآوری شرکت مدیریت سرمایه آوند (بانک سامان) – ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
 • مشاور تحقیقاتی مدیریت دانش و نوآوری مجموعه مپنا – ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

مقالات

 

 • Sedighi, M. (2022) Transparency of Communication in Digital Platforms: Identifying Entrepreneurial Opportunities Through Visibility, Management Decision Journal, Under-review.

 

 • Mohammadian A., Sedighi, M., Sarkani, M., (2022) Selection of Internet of things (IOT) applications in education industry using the Best-Worst Multi-Criteria Decision-Making Method, Technology of Education Journal (TEJ), 15, 363-386.

 

 • Sedighi M., Sheihk A., Tourani N., Bagheri R., (2022) Service Delivery and Branding Management in Digital Platforms: Innovation through Brand Extension, Human Behavior and Emerging Technologies, 2022, 1-18.

 

 • Siminpour, M., Sedighi, M., (2022) Investigating the Role of Education in Terms of Innovation Activities: An extension of the theory of planned behaviour (TPB), Entrepreneurship theory and practice, Under-review.

 

 • Sedighi, M., Ashouri, F. (2022), Empirical Examination of Users’ Adoption of Online Food Delivery (OFD) Platforms: Using an Extended Technology Acceptance Model, Book Chapter in Platform Business Models and Strategies: Co-Creation of Business Value in Sharing Economy, Springer International Publishing, Accepted.

 

 • Sedighi, M., Salavati, B., Bagheri, R., (2022) Employee Commitment to Innovation Performance: Investigating the role of Knowledge Acquisition and Knowledge Sharing, The International Journal of Systematic Innovation, 7, 1-17.

 

 • Sedighi, M., Parsaeiyan, H., Araghi, Y., (2021) An Empirical Study of Intention to Continue Using of Digital Ride-hailing Platforms, The Review of Socionetwork Strategies, 15, 489-515.

 

 

 • Hasani, S., Masoomi, R., Ardalankia, J., Sedighi, M., Jafari, H., (2021) Growth Dynamics of Value and Cost Trade-off in Competitive Temporal Networks, working paper.

 

 • Sedighi, M., (2022) “Transparent Knowledge Sharing Platforms: A field Experiment Measuring Effects of Visibility on Knowledge Contribution.” Working paper.

 

 • Sedighi, M., Lukosch, S., Brazier, F., Hamedi, M., van Beers, C., (2018) “Multi-level Knowledge Sharing: The Role of Perceived Benefits in Different Visibility Levels of Knowledge Exchange.” Journal of Knowledge Management, 22 (6).

 

 • Sedighi, M., Lukosch, S., van Splunter, S., Brazier, F., Hamedi, M., van Beers, C., (2017) “Employees’ Participation in Electronic Networks of Practice within A Corporate Group: Perceived Benefits and Costs”, Journal of Knowledge Management, Research and Practice. 15(3).

 

 • Sedighi, M. and Isaai, M.T., (2017). “Transformation of Knowledge Sharing Motivations in the Presence of Social Media.” Book Chapter in Social Knowledge Management in Action (39-57). Springer International Publishing.

 

 • Sedighi, M., van Splunter, S., Brazier, F., van Beers, C., Lukosch, S. (2016) “Exploration of multi-layered knowledge sharing participation: the roles of perceived benefits and costs.” Journal of Knowledge Management, 20(6).

 

 • Sedighi, M., Lukosch, S., van Splunter, S., Brazier, F., van Beers, C., (2016) Exploring Participants Engagement in Organizational Knowledge Sharing, 8th international Conference on Knowledge Management and Information Sharing, Porto, Portugal.

 

 • Sedighi, M., Hamedi, M. (2016) Knowledge Contribution in Knowledge Networks: Effects of Participants’ Central Positions on Contribution Quality, ICICKM, 13th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning14-15 October 2016, Ithaca, New York, USA.

 

 • Sedighi, M., van Splunter, S., Zand, F., Brazier, F. (2015) “Evaluating Critical Success Factors Model of Knowledge Management: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach”, International Journal of Knowledge Management (IJKM), 11(3), 17-36.

 

 • Rahimi, S Tampinongkol, Sedighi, M., J Van den Berg, W Veen, (2014) “Investigating relationship between self-and co-regulatory learning processes in a workplace e-learning system.” E-Learning at Work and the Workplace: Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2014 Annual Conference, Zagreb, Croatia, 10-13 June 2014. EDEN, 2014.

 

 • Sedighi, M., (2013) “An Agent-mediated Approach to Promote Knowledge Sharing Through Enterprise Social Networks.” EASSS 2013: 15th European Agent Systems Summer School, London, UK, 1-5 July 2013. 2013.

 

 • Sedighi, M., Zand, F. (2012) “Knowledge Management: Review of the Critical Success Factors and Development of a Conceptual Classification Model”, IEEE ICT and Knowledge Engineering Conference.

 

 • Sedighi, M., Isaai, M.T. (2011); “Developed Knowledge Chain to Design Knowledge Management Strategy Case:Indamin Saipa Shock Absorber Company”; Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2011 (ABSRC 2011 Venice)

 

 • Sedighi, M., E.Nikoofarid (2010); “A Study of Relationship Between Leadership Style and Organization Maturity, Case: Indamin Saipa Shock Absorber Co”, Sixteen Human Resource Development Conference, 2010, Tehran, Iran

جوایز و افتخارات علمی

 • 3ed lecturer, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Department of Management, Science & Technology – Spring 2021
 • 2ed lecturer, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Department of Management, Science & Technology – Spring 2019
 • 3ed lecturer, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Department of Management, Science & Technology – Fall 2018
 • Industrial Champion, GLO-BUS: Developing Winning Competitive Strategies, 2010, Developing Strategy, Simulation Course (Mc Graw Hill Education, Inc)

تجارب آموزشی

 دروس کارشناسی ارشد:

مدل‌های کسب و کار پلتفرمی (کسب‌ و کاردیجیتال)

تصمیم‌گیری برای مدیران

مدیریت عملیات

تئوری مدیریت و سازمان