پوستر نشست بررسی تفکر آینده‌نگر

تاریخ برگزاری

21 اردیبهشت

1401

زمان برگزاری

16:30

محل برگزاری

دفتر مرکزی گلرنگ واقع در خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک 1

همایش‌ها و سخنرانی‌ها