نشست بررسی تفکر آینده‌ نگر

پوستر نشست بررسی تفکر آینده‌نگر

21 اردیبهشت

16:30

محل برگزاری: دفتر مرکزی گلرنگ واقع در خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی یکم، پلاک 1