برگزاری مراسم معارفه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ورودی 1402

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در گرایش های بازاریابی، فناوری و مالی در دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه مورخ 9مهرماه 1402 با حضور رییس دانشکده جناب آقای دکتر مهدی مجیدپور، معاون دانشکده جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان و دانشجویان پذیرش شده در این رشته برگزار گردید.
در این جلسه ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورود، توضیحاتی در خصوص جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده مدیریت این دانشگاه به دانشجویان عزیز ارائه شد و توضیحاتی در خصوص این رشته، نحوه اخذ پایان نامه و برخی مسائل آموزشی و پژوهشی ارائه گردید و به سوالات دانشجویان در مورد آنها پاسخ داده شد.
در ادامه جلسه معارفه راه های گفتگو و تعامل دانشجویان با اساتید و مسئولان دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان انجام شد.
دانشکده مدیریت، علم و فناوری برای تمام پذیرفته شدگان این دوره آرزوی موفقیت و سلامتی را دارد.