برگزاری مراسم معارفه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فناوری ورودی 1402

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری گرایش نوآوری و همچنین دانشجویان دکتری مدیریت فناوری در دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه مورخ 9مهرماه 1402 با حضور رییس دانشکده جناب آقای دکتر مهدی مجیدپور، معاون دانشکده جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان و دانشجویان پذیرش شده در این رشته ها برگزار گردید.
در این جلسه ضمن خوش آمدگویی برای دانشجویان جدیدالورود، توضیحاتی در خصوص جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده مدیریت این دانشگاه به دانشجویان عزیز ارائه شد و همچنین به سوالات دانشجویان در مورد آنها پاسخ داده شد .
در ادامه جلسه معارفه راه های گفتگو و تعامل دانشجویان با اساتید و مسئولان دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان انجام شد.
دانشکده مدیریت، علم و فناوری برای تمام پذیرفته شدگان این دوره آرزوی موفقیت و سلامتی را دارد.