تحول در حوزه منابع انسانی

۱۴۰۱-۰۹-۲۸

10:45 ب.ظ

محل برگزاری: ساختمان زکریای رازی، کلاس 103