تاریخ برگزاری

28 آبان

1401

زمان برگزاری

10:45

محل برگزاری

ساختمان زکریای رازی، کلاس 103

همایش‌ها و سخنرانی‌ها