تاریخ برگزاری

25 مهر

1402

زمان برگزاری

12

محل برگزاری

کلاس 103

همایش‌ها و سخنرانی‌ها