منابع انسانی در شرایط سخت!

مرور تجربیات و چالش‌های “منابع انسانی” یک استارتاپ 30 نفره

تاریخ برگزاری

23 آبان

1401

زمان برگزاری

10:45

محل برگزاری

کلاس 103 طبقه اول ساختمان زکریای رازی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایش‌ها و سخنرانی‌ها