مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای پلتفرمی

منابع انسانی در شرایط سخت!

مرور تجربیات و چالش‌های “منابع انسانی” یک استارتاپ 30 نفره

۱۴۰۱-۰۸-۲۳

10:45 ق.ظ

محل برگزاری: کلاس 103 طبقه اول ساختمان زکریای رازی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر